Pusiausvyra
2012


..... daugelyje savo darbų nagrinėju individo ir visuomenės santykius. Neretai tiriamu subjektu tampu aš pats. Atlikdamas tam tikrus veiksmus, bandau suvokti savo ribas socialinėje erdvėje. Performanse „Pusiausvyra“, kurį atlieku įvairiose vietose (studijoje, galerijoje, prekybos centre, gatvėje) balansuoju ant gimnastikos buomo. Tokiu būdu save įterpiu į sau įprastinę erdvę neįprastu būdu. Tokia intervencija nėra suplanuotas būdas pakeisti ar patobulinti esamą situaciją. Išliekamąją vertę sukuria įgauta nauja patirtis, kurią galiu perteikti kitiems. Matydamas kasdieninę situaciją iš kito rakurso pastebiu tam tikrus niuansus, kurie ir tampa kūrinio esme. Prekybos centro erdvė skirta kiekvienam, tačiau susikūręs tam tikras aplinkybes pastebiu, kad šioje aplinkoje iš tikro rūpiu tik pats sau.
                                                                                     ištrauka iš Norvegiško prisistatymoPerformansui pasirinkau erdves, kurios atspindi mano kasdienybę. Vaikščiojimas buomu vienoje erdvėje nedaug skiriasi nuo vaikščiojimo kitoje erdvėje. Laikant pusiausvyrą dėmesys sutelkiamas į save ir siaurą briauną, stengiantis atsiriboti nuo išorinių dirgiklių.
Pusiausvyros terminu apibūdinama kūno ramybės būsena išsilyginus veikiančioms jėgoms arba darni ko nors būsena: politinė, ekonominė, dvasinė pusiausvyra. Mene pusiausvyros terminu galima apibūdinti darnią kompoziciją.

Video Evaldas Jansas